Bugün, 07.02.2023

2021/2 KİK Toplantısı değerlendirmesi


Kurumumuza ve devletimize daha fazla destek olabilmek, değerli ve kapasiteli personelden oluşan meslek kolumuza bir değer ve kalite getirebilmek,
merkezle taşranın bir bütün olduğunu ve bu minvalde meslek kolu sorunlarımız ve taleplerimiz adına ortaya konulan gayret için
Genel Müdür Yardımcımız Sayın Enes ÇAKMAK Bey,
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Sayın Çiğdem GÜVENÇ Hanım ve
kişisel beklentilerden uzak şekilde tesis ettiğimiz, saydam bir iletişim ve güven ortamı kurduğumuz Yetkili Sendika olan Ulaştırma Memursen Sendikasına ve kıymetli yöneticilerine teşekkür ederiz.2021/2 KİK Toplantısı değerlendirmesi