Bugün, 07.02.2023

Çalıştay Raporu


ÇALIŞTAY RAPORU
1-) 2022-2023 Toplu Sözleşme
2-) 2021/1 KİK Toplantısı
3-) 2021/2 KİK Toplantısı
4-) Uzmanlık Sınavı
2021 HAVAULAŞDER Çalıştayında geride bıraktığımız Toplu Sözleşme kararlarından kaynaklanan memnuniyetimizi dile getirip sorumlularına minnet dolu olduğumuzu ifade ettik.
Diğer yandan yine geride kalan 2021/1 KİK toplantısına giren iki maddemizin süreç açısından durumlarını İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına sorduk. Uzmanlık sınavına başvurabilmemiz adına ilgili yönetmeliğin revizyon çalışmalarının hazırlıklarının sürdüğünü ve sınav başvurusundan bu yana bir adım atılmadığını hayal kırıklığıyla öğrendik. Bu nokta da Garaj Şefliklerinin kurulması maddesini sormadık.
Bu ay gerçekleşmesi planlanan 2021/2 KİK toplantısına girmesini istediğimiz maddeleri planladık. Bu planlamayı yaparken de 2021/1’deki maddelerin sürecini yakından takip edip ilgili yerlerle görüşmelerimizi sıklaştıracağız.
5-) G Sınıfı Ehliyet
6-) SRC Belgesi
7-) İş Makinaları Sürücü Pozisyonuna Geçiş
8- ) İsim Değişikliği
Meslek kolu mensuplarımıza G sınıfı ehliyet ve SRC belgesini edindirme konusundaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Konuyla ilgili İşletme Dairesi Başkanlığı Makine Şube Müdürlüğünün limanlardaki meslek kolu mensuplarımızın bu belgeleri edinme başvurusundan haberi olduğu zaman olumsuz tavırları söz konusu. Kimi limanlarda meslek kolu mensubumuz olmayan personele G sınıfı ehliyetlerin kurum tarafından alındığını biliyoruz. İlgili tamimlerde hizmetinden yararlanılan veya yararlanılacak olan personele bu belgeleri alınız ifadesi yoruma açık bir ifade. Neresinden bakarsak bakalım bir şoföre/operatöre bu belgelerin alınmaması kurumumuzun, birimimizin, profesyonellik anlayışımızın kalitesini düşürmekte.
Operatörlüğe geçiş sürecinde bildiğiniz üzere son yapılan kadro iptal-ihdasında 96 Operatörlük pozisyonu alınmış ve takibimize göre kurumumuzda şu an 100 kadronun olduğunu ve bu geçişlerin iki ay önce İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca kuruma göndereceğimiz dilekçeleri iş yoğunluğundan dolayı ertelememiz tarafımızdan istenmişti. Sürecin tekrar ne zaman başlayacağını Çalıştay sürecinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına sorduğumuzda Şu an elimizde kadro yok, seneye bakarız. cevabını aldık. Diğer tarafımızda bulunan Tayin-Terfi Şube Müdürü ise Başkanım, elimizde kadro var Ocak/2022 kadar geçişleri bitiririz dedi. Biz de neyi ne zaman uygun görürseniz dedik.
Unvan ismimiz ne kadar yanlış kullanılsa da ve bizim bu yanlışlığın düzeltilmesini ne kadar istesek de, bu talebin tüm kitleri kapsaması yüzünden sürecin düzeltme olarak değil, isim değişikliği üzerinden olabileceğini ve AIM Memurları gibi bu sürece katkı sunmamız gerektiği tarafımıza iletildi.
9-) Temel Ücret Grubu
10-) Meslek Kolumuzun SWOT Analizi
11-) Dernekler Platformu
Bildiğiniz üzere derneğimizin kurulduğundan bu yana 2. yönetimi olarak temel ücret gruplarında bir üst gruba çıkma mücadelemizin manevi ve itibarsal bir talep olduğunu sendikaların dernekler çalıştaylarında, sendikalarda ve kurumumuzun daire başkanlıklarında ilgililere ifade ettik.
Ne kadar da İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı geçen haftaki görüşmemizde bu talebimizin 'Bal gibi maddi odaklı bir talep bu.' dese de ve buna karşın asla maddi odaklı olmadığını vurgulasak da O zaman, Çalışma Genel Müdürüne de böyle söyleyin demesi üzerine tabi ki söyleyeceğiz cevabını verdik. Bu konuda yetkili otoriteleri ikna sorunumuz var. Diğer yandan sendikaların samimiyetimize inandıkları düşünüyoruz.
Meslek kolumuzun Güçlü yönlerimizi, Zayıf yönlerimizi, Meslek Kolumuza Tehdit oluşturan durumları ve Meslek Kolumuzun karşısındaki Fırsatları kapsayan SWOT analizimizi yüksek bir katılımla ve samimiyetle 40 madde üzerinden yaptık.
Son olarak da Dernekler Platformundan ayrıldık.
12-) Hizmet Kolumuzun Başka Bir Hizmet Koluna Bağlı Olması
13-) Garaj Şeflikleri
Bilindiği üzere kurumumuzda başka bir meslek koluna bağlı tek meslek kolu biziz. Bu durumu ifade ettiğimiz yerlerde bazen rahatsızlıklar oluşmakta. Diğer yandan hangi birime veya hangi daire başkanlığına bağlı olduğumuzu önemsemediğimiz gibi kendi asli birimleri kendimizi yönetme ve bununla ilgili Garaj Şefliklerinin kurulmasını çok istiyoruz. 2021/1 KİK toplantısında gerekli istişarelerin ilgili daire başkanlıklarıyla yapılması diye cevap yazılsa da mevzu bahis toplantıda Mevzuat İzleme ve Personel Planlaması Şube Müdür Vekilinin kurum teşkilat yapılanmasında yataya yönelik çok yayılma var bu da kurum organizasyonunu olumsuz etkiliyor diye görüş belirttiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm birimlerin organizasyon şemasında dallanıp budaklanması, kimi şube müdürlüğünde 3 kişinin kimi daire başkanlığında 14 kişinin çalışması bu yayılmayı olumsuz yönde etkilememiş olması ve 500 kişilik meslek kolu talebimizin olumsuz yönde etkileyeceği öngörüsü nazarı itibarımızda tuhaf karşılanmaktadır.
Çalıştay Raporu