Bugün, 07.02.2023

Başvuru Şartları


      5253 sayılı Dernekler Kanununa göre gerekli şartları taşıyan kişiler yönetim kurulu kararıyla asil üye olma hakkına sahiptirler. Asil üyeler üye olacaklarını ve üyelik yükümlülüklerini yerine getireceklerini yazılı olarak Dernek Başkanlığına bildirirler. Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.


      Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri Dernek Başkanlığı tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla bildirilir. Üyeler Dernek e üye olmak hususunda özgürdürler. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan DHMİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve emekli olmuş tüm İş Makinesi Operatörleri ve Şoförler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.